Seriál První republika online

Autoři úspěšného seriálu Vyprávěj se ve svém dalším počinu rozhodli zavítat hlouběji do minulosti. Konkrétně se zaměřují na První republiku, s jejímiž nástrahami se musí vyrovnat i rodina Valentova. Ta se řadila k jedna z mála, kterým první světová válka přinesla rozmach. Na zásilkách pro armádu se jim podařilo zbohatnout, což Aloisovi Valentovi dovolilo investovat nemalé peníze do rekonstrukce vily v Podolí. Ta původně patřila rodičům Kláry, kteří dost ve spěchu opustili republiku a nyní podle všech zvěstí žijí již osmým rokem v New Yorku. Právě pro Kláru není návrat do rodného domu nijak snadný. Lidé nezapomínají, zvláště při tom, co její rodinu provází. Mít na triku defraudaci, která místní připravila o životní úspory i práci, není zrovna med. A Klára si může být naprosto jistá, že se ona i její děti setkají s opovržením.

Avšak žádný med nečeká ani na ostatní členy rodiny. Rodinný právník Richard Benoni nepřiváží zrovna povzbudivé zprávy. Poslední platba od armády přišla před půl rokem, od té doby se vyhýbá svým závazkům, což přivedlo firemní finance na samé dno. Krizové situaci příliš nepomáhá ani vývoj války. Vše nasvědčuje vzniku První republiky, což by mohlo přinést řadu potíží. A to se také ukazuje jako opodstatněné. Ve chvíli, kdy se Československo odtrhává od Rakouska-Uherska, tak si Vídeň s Prahou nezaplacené pohledávky přehazuje jako horký brambor. Valenta vehicles tak musí řešit existenční otázky. Sami nedostali zaplaceno, ale závazky k sedlákům i dělníkům je potřeba co nejrychleji urovnat. Aloisovým důvodem k radosti je tak návrat zatoulaného syna Vladimíra.

Ten před osmi lety zmizel do zahraničí po zásnubách svého bratra s Klárou. Ta ač milovala Vladimíra, si nakonec na popud rodičů vzala Jaroslava. Pro většinu přítomných byla tak důvodem Vladimírova útěku nešťastná láska. Jen matka celé ty roky žije s vědomím, že Vladimír nejspíše Léblovi zabil. A jak se zdá, Léblovi byli opravdu zavražděni. Jen je potřeba vraha hledat někde jinde. Proto se také Vladimír po válce vrací domů, aby očistit své jméno a vypátral skutečné události oné noci. Veškeré stopy naznačují, že nic nebylo tak černobílé, jak si všichni myslí. První republika tak přináší napínavé dobrodružství rodiny Valentových v reálných podmínkách měnícího se systému. Jednotlivé epizody První republiky lze sledovat i online v archivu ivysilani.cz.